Domov

Financie

8. 12. 2022

Daň z nehnuteľností [2023]

tierra-mallorca-NpTbVOkkom8-unsplash.jpg

Som povinný podať daňové priznanie z nehnuteľnosti?

V prípade, že v roku 2022 u Vás nenastali žiadne zmeny, čo sa týka Vašich nehnuteľností, podávať daň z nehnuteľností nemusíte. (ak ste vlastníkom nehnuteľnosti už dlhšie, daňové priznanie ste už podali a obec Vám vyrúbi daň automaticky ) Povinnosť podať daňové priznanie máte v prípadoch, keď v kalendárnom roku 2022 ste získali nehnuteľnosť (kúpa, darovanie, dedenie, dražba - podrobnosti nižšie), poprípade sa zmenil účel využívania nehnuteľnosti. (napr. zmena účelu pozemku, zmena obývacej miestnosti na kancelárske priestory a pod.)

Pozor - povinnosť podať daňové priznanie máte aj v prípade, že ste nehnuteľnosť predali alebo darovali.

Dobre, som povinný. Ale aké sú lehoty?

Takmer vo všetkých prípadoch je lehota podania daňového podania rovnaká - najneskôr do 31. januára 2023. Až na dve výnimky, ktorými sú nadobudnutie nehnuteľnosti dedením a dražbou. O týchto dvoch špecifických prípadoch si povieme trošku nižšie. Treba si uvedomiť, že daň z nehnuteľnosti platíme v lehote do 31. januára vždy na celý kalendárny rok dopredu.

Ukážeme si to na jednoduchom príklade. Byt ste kúpili 7. septembra 2022, povolenie na vklad ste dostali 1. októbra 2022. Povinnosť podať daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti Vám pripadá najneskôr do 31. januára 2023, kde Vám obec vyrúbi daň za kalendárny rok 2023. Alikvótnu čiastku dane za mesiace október až december 2022 neplatíte, aj keď už ste majitelia bytu. Takisto pôvodným majiteľom túto alikvótnu čiastku obec nevracia.

Ešte jedna dôležitá poznámka - nie je dôležitý dátum podpísania kúpnej zmluvy, ale dátum povolenia na vklad na katastri. Prečo to je dôležité? Ak byt kúpite 15. decembra 2022, povolenie na vklad vyjde napríklad na dátum 10. januára 2023, daň z nehnuteľnosti vyrúbi obec ešte pôvodnému majiteľovi a Vy budete mať povinnosť podať daňové priznanie až k dátumu 31. januára 2024.

Ako je to s tým dedením a dražbou?

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením alebo dražbou, lehota sa vypočítava inak. V týchto prípadoch daňové priznanie podávate najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, keď rozhodnutie o dedičstve nadobudne právoplatnosť. Takisto to platí, keď sa vydražiteľ stane právoplatným majiteľom nehnuteľnosti.

Ukážme si to na príklade. Zdedili ste byt, dátum právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve je 7.septembra 2022. Daňová povinnosť Vám vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca - to znamená 1.októbra 2022. Daňové priznanie máte povinnosť podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti - čiže najneskôr do 30. októbra 2022.

Už viem kedy, ale kde?

Keďže daň z nehnuteľnosti je miestna daň a vyberá ju obec, daňové priznanie sa podáva na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Vypisuje sa na predpísané tlačivo. Tlačivá a návody k vypísaniu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Už viem kde, ale koľko?

Presný vzorec na vypočítanie dane z nehnuteľnosti sa uviesť nedá, nakoľko každá obec má v tomto prípade "voľné" ruky a výšku dane si určuje sama. Takisto môže určiť odpustenie časti dane pre určité skupiny na základe veku a pod. Tieto informácie každá obec zverejňuje prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Aby sme si uviedli ale aj konkrétny prípad, mesto Banská Bystrica má pri bytoch ročnú sadzbu dane 1 € za každý aj začatý m². Čiže ak má Váš byt rozlohu 79,6 m², za jeden kalendárny rok platíte daň z nehnuteľnosti vo výške 80 €.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne tejto témy a nehnuteľností celkovo nás kedykoľvek kontaktujte. Radi Vám pomôžeme.

S pozdravom tím AAA-Real.


Kľúčové slová:

  • nehnuteľnosti
  • poradňa

Zdieľajte článok:

  • Kopírovať odkaz

Kontaktujte nás

Rýchle linky

Domov

Ponuka

Náš tím

Blog

Kontakt

Kategórie

Lokality

AAA
Real

Stránka vytvorená spoločnosťou
Momentum Digital s. r. o.
© 2024
CookiesOchrana osobných údajov
Stránka vytvorená spoločnosťou